Społeczne forum mieszkańców i sympatyków miasta Chorzowa Strona Główna Społeczne forum mieszkańców i sympatyków miasta Chorzowa


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Pamiyntny czerwiec ...
Autor Wiadomość
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-23, 17:17   Pamiyntny czerwiec ...

We wszyjskich miastach naobkoło jes mocka hulic, kierych patrónóma sóm ludzie, bohatyry, poyty i pisôrze, ło ftorych sie pamiyntô a i takich, kierych już blank wszyjskie przepómnieli. Ale sóm tyż i hulice, przi kierych na tabulkach sóm ino daty. I z tymi jes drugda nôjgorzij. Bo to terôzki we szulach małowiela sie gôdô ło historyji tyj naszyj maluśkij dómowizny, a roztomajte móndroki łod siydmiuch bolyści ciyngiym machlujóm przi tyj nôjnowszyjszyj historyji; kôżdy fto ino mo dziura w rzici, nôjlepszij miarkuje, co szkolorzóm potrza wiedzieć ło swojim miyście, krisie, wojywództwie i ... côłkij Polsce. Takóm datóm dlô Chorzowioków 23 czyrwnia. Spytejcie jakigosik szkolorza, co sie wtynczôs przidarziło, co jes ze tym dnioszkiym tak po prôwdzie skuplowane? Chnet żôdyn ze kielanôstolytnich modziôków Wóm tego niy rzyknie, bo i skany łóne to majóm wiedzieć? Przeca rechtory kukajóm ino na tych we Warszawie (i beztóż tyż bóło mocka łostudy przi latośnyj maturze, kaj ci to modziôki pisali take gupoty, kiery by niy wypokopiół żôdyn zatiryk) i ino poniyftory rzyknie swojim szkolorzóm cosik móndrygo ło swojim miyście. I skuli tego tyż, kciôłech sam dzisiôj deczko pogôwyndzić ło takim datum, ftore jes festenie skuplowane ze Chorzowym. Idzie mi ło dziyń 23 czyrwnia 1922 roka, kiej ci to na zicher przikuplowali Chorzów do Polski. Piźnie latoś łoziymdziesiónt siedym lôt kiej to sie stało, kiej naszô, zawdy naszô Królewsko Huta prziflostrowali ci nazôd do Polski (i niy gôdôm sam ło werku pod tym mianym ino ło naszym Chorzowie), i cy to sie tam tym móndrokóm za staryj Polski zdało, eźli niy. I jô tyż ciyngiym we czyrwiyniu móm przed ślypióma taki łobrôzek: maminyn łojciec, Starzik Paulek zicniynty na ryczce przed familokiym na Krojcce przed chałpóm kaj terôzki styrcy bożomynka przeniysiónô ze eki Krojcki i Bytómskij ze fajfkóm w gymbie a naobkoło kole niego my bajtle suchómy, jak łozprawiô ci nóm ło tych wszyjskich ślónskich powstaniach. Berôł tak i berôł, ale dló niygo tak na isto nôjważniyjsze to bóło, te trzecie powstanie, bez kierego Królewsko Huta niy bóła by polskô. Bo dejcie ino pozór! Fto by wypokopiół we 1858 roku – kiej to Kajzer Wilym (wteda jesce król) sprawiół ze takich kolóniji Königshütte, ze Erdmannswillu, Szarlocińca i ze tych mojich Pnioków, ze postrzydnich i wiyrchnich Logiewnik i ku tymu Klymzowca miasto Königshütte – iże kajsik bez szejśdziesiónt lôt niyskorzij bydzie łóne polskie?
– Suchejcie łochyntole – gôdali zawdy Starzik Paul – bo bele fto wóm tego niy rzyknie. Wszyjsko to sie napoczło richtik we Palmowo Niydziela, we marcu dwacet piyrszygo roka kiej sam na Ślónsku te Angliki, Żabojady i Italijańce zrychtowali dló nôs tyn dziosecki „plebiscyt” przi kierym bóło ździebko knap ze polskimi szkartkóma; mocka wiyncyj bóło szkartek miymieckich.
Tak ci to naszym dopolóło, iże we nocy ze drugigo na trzecigo môja napoczło sie Trzecie Powstanie Ślónske. Juńło szóstyj na rozwidnioku powstańce prziszli ze Bytkowa łode wsi Chorzów do miasta.I łozprawiali tak starzik, gowyndziyli a jô miôl srogô uciycha, kiejech móg mojimu rechtorowi Richatowi Depcie we „siedymnôstce” pedzieć, iże we tyj szuli mój starzik-powstaniec pôrã dni wachowôł do kupy ze jejigo szczwortóm kómpanijóm. Niy wszyjsko wtynczôs jim ci klapło dosik, co łogłósiyli, iże Królewskô Huta bydzie łod siela polskô.
Tu Starzik zawdy sztopli, pyknyli fajfkóm, sztachnyli sie ze dwa razy a niykij to mu i płaczka ze ślypiô skapła, kiej tak spóminôł łóńskie lata.
– Bóło nôs cosik ze trzista chopa, kej my poszli dwadziestego trzecigo czyrwnia do kupy ze naszym Hajnusiym Majyntnym aże do Bederowca, coby prziwitać naszych, polskich wojôków, kierych przikludziół sam jynerôł Horoszkiewicz – klyciyli starzik – a bół ci to gryfnisty pióntek, i ino łod Huty Laura cióng smónd na côlkô ci ta naszô „dolina szwajcarskô”.Niy miarkuja, fto to napisôł ale jesce bocza te starzikowe sztrofki, chocia niy sóm ci łóne blank po naszymu:
„Spełniony marzeń wielki cud
Niewoli spadły z rąk kajdany
Zmartwychwstał górnośląski lud,
Z Polską na wieki już związany.”
Już niyskorzij, przi telim szykownym ajnfarcie kole Molkowego szynku, ryjdy ciepnyli i starosta świyntochlowicki, i wojewoda Rymer, i rajca Idzikowski. Witôł tyż wszyjskich kole magistratu birgemajster Brahl, a zocno Ślónzôczka Petronela Golasiowo ze Klymzowca, dała mu tablet na kierym byli chlyb i sól. Festelnie ci tyż ludzie rade byli, kiej przijechôł jyneroł Szeptycki. Przedeptali Kaiserstrassa, kierô sie terôzki Wolności mianuje (tam bół drugi ajnfart przi, kierym witali wszyjskich: smelcyrz Dubiel i berkmón Paluch) aże na plac przi Gneisenaustrasse (terôzki jes ci to szkoła na ul.Dąbrowskiego), kaj łodprawiyli mszô ze asistóm.
Doczkali powstańce i mój starzik Paul tyj Polski, ino dugo jesce Ślónzôki ze Chorzowa niy poradziyli spokopić, eźli sóm łóni już we Polsce, abo ciyngiym jesce przi Miymcach?
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
dfk 
Imprezowicz
dfk


Imię: Eugen
Dołączył: 12 Mar 2006
Posty: 3575
Skąd: Chorzów / Königshütte
Wysłany: 2009-06-23, 20:31   

A wciepnij tu jeszcze coś ło plebiscycie , bo bez tego to te Twoje gyszichty to tysz je machlowanie, pyrsk.
Kiedy to Königshütte przed 1923 boło polskie? A cołko zasługa do KH Golasiowy z Klimsawiese
to jest to że boła bo inkszych zasług jakosi niy miała.Moja familia pochodzi z Klymzowca to troszka mi nałopowiadali.
 
     
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-24, 16:24   

Ja, mógbych sam jesce mocka napisać i ło plebiscycie, i ło inkszych jesce historycznych falach ze naszego Chorzowa (Königshütte, Królewskij Huty) ale ... po jakiego dioska? Jô kciôł ino przipómnieć tyn jedyn, jedziny fal ze tego 23 czyrwnia i tela.
Co do tyj Golasiowyj. Jô tyż mocka łó Nij słyszôł łod mojigo starzika Paula Sukiennika, ftory sie Śnióm kamraciół kiej już łóna bóła drugi roz wydano (starzik bół pora lot modszy łod Nij) i łostało mi to we palicy skuli Jeji miana Petronela, bo starzik to drugda łozprawiali przi petrónelce we zegródku. I tak sie sam medikuja, czamu miôłbych cosik machlować?
Eźli możno skuli tego, iże – jak pisôł Chorzowiôk Władysław Żernik we swojij ksiónżce, co:
„ Dlatego Ślązacy bez przerwy dostają po zębach, a po utracie ostatniego umierają z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, jakby od klęsk i cierpień przybywało im szlachetności.”
A możno wercióło by sie sam przipómnieć słówecka śpiywki (kieroch słyszôł i łod mojich starzików, i u Karlika z Kocyndra):
„Przyszli tu przed laty te pruske psubraty
I nami rządzili jak najgorsze katy.
Nas prześladowali, do aresztu pchali,
Oni się cieszyli, a myśmy płakali.
...
Rzućmy pruskie śmiecie – chwyćmy polskie kwiecie
Ślązacy – Polacy już od wieków przecie!”
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
dfk 
Imprezowicz
dfk


Imię: Eugen
Dołączył: 12 Mar 2006
Posty: 3575
Skąd: Chorzów / Königshütte
Wysłany: 2009-06-24, 19:58   

No to jako przedstawiciel tych pruskich psubratów ( czy to się czyta jako sukinsyny?) jeszcze raz pytam Cię jako wyraziciela jedynej słusznej racji- kiedy to przed 1922 Königshütte było polskie.

A jak rozkwita polskie kwiecie najlepiej widać w okolicy ul. Krakusa kiedyś to była pruska rzeźnia.
 
     
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-24, 21:17   

Nie jestem, i nie chcę być wyrazicielem jednej "słusznej" racji. I nie taki był mój zamiar podczas pisania tego felietoniku. Ale zupełnie nie potrafię zrozumieć co ma piernik (przeprasza ... rzeźnia) do rocznicy przyłączenia Chorzowa do Polski. Przyłączenia o które wielu Ślązaków też walczyło. Nigdy też nie twierdziłem, że akurat Królewska Huta (bo o tym mówimy a nie o wsi Chorzów) była akurat przed 1922 roku polska. Ale warto zacytować prof. Adama Pobog Rutkowskiego, który tak o naszej ziemi pisał:
"Piękna, prastara ziemia polska, ŚLĄSK, przecięta bruzdą górnej i częściowo środkowej Odry, stanowi oparcie Polski o naturalne granice Sudetów..."
I na koniec kolejny cytat, który już kiedyś (przy innej okazji) podawałem:
A mie to sie zdô co prawie miôł jedyn Ligoń (cheba Stanisław, niy bocza), kiery już dôwno tymu pedziôł bół cosik takigo, festelnie móndrygo:
„Miyndzy roztomajtymi nacjoma sóm Słowianie. Miyndzy Słowianóma sóm Polôki. A miyndzy Polôkoma sóm my – Ślónzôki!”
I to by było na tyle (jak mawiał Jan Tadeusz Stanisławski).
Pozdrawiam
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-24, 21:28   

Aha ... jeszcze jedno ... chyba trudno będzie podważyć opinię prof. Jana Drabiny, który w swojej "Historii Chorzowa" pisał o tym dniu 23 czerwca tak:
"... tej historycznej chwili powrotu miasta do Polski, po 633 latachpozostawania poza jej granicami.... ". Wiem, że mówił nie o mieście erygowanym w 1868 r dekretem króla pruskiego ale o miejscu na mapie.
Jeszcze raz pozdrawiam!
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
dfk 
Imprezowicz
dfk


Imię: Eugen
Dołączył: 12 Mar 2006
Posty: 3575
Skąd: Chorzów / Königshütte
Wysłany: 2009-06-24, 22:15   

Już wyjaśniam o co chodzi z rzeźnią ,choć mógłbym przytoczyć o wiele więcej dobitnych przykładów.
Chodziło mi o odniesienie się do fragmentu cytowanego wierszyka
pruskie śmiecie- polskie kwiecie
Chyba nie muszę tego bardziej rozwijać ?
Serdecznie pozdrawiam
 
     
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-25, 07:04   

Nie, nie musisz! Bo to zupełnie nie ma nic do rzeczy! Mały felietonik dotyczący historycznej rocznicy (jakkolwiek by nie patrzeć na naszą śląską, chorzowską historię) skończył się na rzeźni (bardziej poprawnie byłoby - w rzeźni) ... toż to chyba jakieś nieporozumienie.
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
dfk 
Imprezowicz
dfk


Imię: Eugen
Dołączył: 12 Mar 2006
Posty: 3575
Skąd: Chorzów / Königshütte
Wysłany: 2009-06-25, 07:17   

I z tym się muszę zgodzić - od I Powstania to jest jedno wielkie nieporozumienie!
 
     
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-25, 08:50   

Ja, mogesz tak miynić, bo już niy ma tych, kierzy prali sie we tych powstaniach. Ale jo jeszcze pamiyntóm (i ze niyjednym miołech przileżitość godać, łoba moje starziki byli we wszyjskich powstaniach) mocka powstańców, ftorzi fest wierzyli w to co robiyli. W to, co i życie mógli stracić (dwiuch we mojij familije pochowali we piyrszym i trzecim powstaniu).
Ale jo, tak po prowdzie, dalszij niy poradza spokopić, co mo datum 23 czyrwnia do cołkij naszyj ślónskij i polskij historyji? Ściep chopie te klapki ze ślypiów i wejzdrzij tyż na inksze zajty naszych dziejów. Abo możno niy poradzisz? Sóm ludzie, kierzy wszyjske filipy pozjodali i zdo jim sie, iże sóm "alfy i omegi" - cosik mi sie zdo, iże ty we twojij spamiyntałości takiś razinku jes.
I cheba "nieporozumieniem" bóło wdowanie sie we dyskusjo ....
Pozdrowióm jesce roz i możno już łostatni, bo cheba niy ma już ło czym godać!!!
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
dfk 
Imprezowicz
dfk


Imię: Eugen
Dołączył: 12 Mar 2006
Posty: 3575
Skąd: Chorzów / Königshütte
Wysłany: 2009-06-25, 09:54   

Mosz racjo i jakao,że niy ma więcej chętnych do dyskusji , to wyglądo to tak jakby my cosi mieli do siebie a tak niy jest. Jo mom yno cosi do takich jednostronnych poglondow tych co widzom wszystko w jednym kolorze i z tym musisz sie zgodzić.
Pytanie czy starziki niy yno twoje wywalczyli to co chcieli czy niy dali sie wmanewrować
To tyla schluss.
 
     
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-25, 12:24   

We jednyj farbie to na isto, ino Ty to wszyjsko widzisz !! !
Moje Starziki zrobiyli to, co bez trzi pokolynia jejich Łojców kcieli zrobić i tela!
Schluss niy schlus ... u mie sie po naszymu godało ŁOSTATEK abo ZBYTE.
Nó i pewnikiym ZBYTE!
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
Amra 
Mieszkaniec
OberschlesierImię: Adrian
Wiek: 45
Dołączył: 03 Sty 2009
Posty: 44
Skąd: Königshütte
Wysłany: 2009-06-25, 20:46   

Na prziłonczynie Köenigshütte do Poski zawsze trza dwojako wyjrzeć.
Ślonsk niy bol polski abo niymiecki zowdy boł slonski a wto skond przijechal tak na to paczoł.
Kej wg jednych tyn nasz Ślonsk (tu. Królewskohuta) boł taki polski - to co nom to dało??
poza propagandom.Wyjrzijcie na to co w obecnym Chorzowie powstalo po 1923 ??
Co sie dzioło w tym sztucznym tworze?? Mie osobiście szteruje że miyszkom w Chorzowie - urodziołch sie na terynach Królewskij Huty prawie pod Bytomiym a terozki miyszkom w Nowych Hajdukach.
Niy bija peanów ze okres kej ŚLonsk boł pod pruskom administracjom to bolo dobrze - ale wyjrzijcie na jedno w Polsce niy ma historii Ślonska przed 1918 rokiym!!a tak po prowdzie to zaczyno sie po 1945
Rozwój przemysłu to koniec 18 i cołki 19 wiek i poczatek 20 a co dalij ?? ?
zawrzić zbulić zamulic wykreślić z histori.
Wracajoc do sedna sprawy - tyn czyrwiec richich bydzie pamiyntny bol poczatkiem końca rozkwitu Królewskij Huty.
U nos w doma dwojako sie paczalo na tyn czas - jedno sie radowali inksze sie trocha gorszyli ale wspólnie godali że nigdy niy boło jak piyrwy.
_________________
Królewsko Huta, Wielkie Hajduki, Chorzów, Klimzowiec, Nowe Hajduki,Maciejkowice
 
     
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-26, 16:12   

Witóm piyknie!
Jeżech festelnie we sztichu, bo niy wiym eźli móm pisać po naszymu, abo po polskimu. Byda po polskimu, to możno Amra pryndzyj to spokopi, bo kiejbych pisoł po naszymu, mógby chop niy wszyjsko pochytać.

Tak, na przyłączenie Chorzowa do Polski naprawdę trzeba patrzeć z dwóch stron ale nie dlatego, że mogło się to jednym podobać a drugim nie. Śląsk był Polski i ten pamiętny 1923 rok to było historyczne wydarzenie, bo Śląsk po 633 wreszcie został na powrót przyłączony do Polski (o co walczyli nasi śląscy powstańcy). Można oczywiście dyskutować, co nam to dało? Ano przed wojną nie za wiele. I nie była to tylko (jak pisze Amra) tylko propaganda. Ani tym bardziej „sztuczny twór”.
Pisze Amra, że Go „szteruje”, że mieszka w Chorzowie. Tego już zupełnie nie potrafię zrozumieć. A co Cię tu chłopie trzyma w tym mieście? Urodziłeś się na terenach Królewskiej Huty (prawie pod Bytomiem) czyli dokładnie tam gdzie ja. No, i dobrze. Ja się cieszę, że mieszkam w Chorzowie (chociaż nie wszystko mi się w tym mieście podoba) i nigdy nie miałem zamiaru (chociaż były korzystne propozycje, okazje) stąd uciekać ... a może byłoby dla mnie lepiej?
Rozwój przemysłu to koniec (ale to zupełny koniec) osiemnastego wieku i cały wiek dziewiętnasty. Prawda! Ale, dopiero po 1945 roku przemysł w Chorzowie tak się rozwinął, że mieliśmy dwie olbrzymie huty (razem w latach 70-tych zatrudnionych było w nich ponad 15 tysięcy ludzi), trzy kopalnie (i proszę mnie nie łapać za słówka, bo nie chcę rozwodzić się nad ich dzieleniem i łączeniem) a do tego jeszcze „Konstal” i parę innych zakładów. I dlaczego twierdzi Amra, że dzień 23 czerwca 1923 był „... początkiem końca rozkwitu Królewskiej Huty”. Pomijam już zupełny brak logiki w tym ostatnim stwierdzeniu. Teraz dopiero, sławetny okres „transformacji” ustrojowej doprowadził do tego, że miasto ma niecałe sto tysięcy mieszkańców a miało w latach siedemdziesiątych około 160 tysięcy (tak podawał wtenczas rocznik statystyczny).
W jednym muszę jednak przyznać Amrowi (Amrze) jak pisze, że ... zawsze, i to nie tylko tu u nas na Śląsku, i w Chorzowie ... „spólnie godali, co nigdy niy bóło jak piyrwyj ...”. I do dzisiaj się tak mówi!!! PIYRWYJ TO BÓŁO LEPSZIJ!A terozki po naszymu:
Ludzie roztomiyłe! Kuknijcie ino wiela to poradzi sie nametlać ... a jô kciôł ino przipómnieć skany sie wziyno miano „ul. 23 czerwca” we Chorzowie, i to we dziylnicy kaj bezmać sie urodziół Amber.
Pozdrowióm tych, ftorzi to czytali i ... do juzaś!
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
Ojgyn 
Mieszkaniec
OjgynWiek: 72
Dołączył: 22 Lis 2008
Posty: 818
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2009-06-26, 16:16   

Aha, wyboczcie alech kajsik kliknół i straciół mi sie tyn Amra !! !
_________________
Ojgyn z Pnioków
Gdy się człowiek robi starszy,
Wszystko w nim po trochu parszywieje;
www.radiopiekary.pl - zapraszam w każdą niedzielę o godz. 8.30

http://www.facebook.com/ojgynzpniokow http://ojgynzpniokow.jimdo.com/
http://ojgyn.blogspot.com/ http://ojgyn.blog.onet.pl/
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
| Wsparcie techniczne: e-matteo.pl

Nasz email


Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10